Kundeuttalelser

Norges Døveforbund

Samarbeidet med Norges Døveforbund har vart over flere år og inkluderer både små og store arrangementer.  I mai 2008 feiret Norges Døveforbund sitt 90 års jubileum. Dette inkluderte blant annet en offesiell markering for ca 130 inviterte gjester, også fra de øvrige nordiske landene, samt møte i Døves Nordiske Råd og et seminar om tegnspråk for ca 200 deltakere.
Vi har bistått med web-basert påmelding, hotell- og konferansebooking, løpende oppfølging med leverandører, registrering og tilstedeværelse under gjennomføring.

"Med KP-KonferansePartneren er vi sikre på at oppgavene løses på beste måte. Kari bistår i hele arrangementsprosessen; utvelgelse av sted, registrering, selve arrangementet og etterarbeidet. Vi kan på det sterkeste anbefale KP-KonferansePartnerentil å ta hånd om andre bedrifters og organisasjoners møter og konferanser - for med Kari på plass er det nesten som vi har en ekstra ansatt."

Paal Richard Peterson
Generalsekretær, Norges Døveforbund

Statistisk Sentralbyrå

Vi har hatt oppdrag med en to dagers konferanse med internasjonal deltakelse, hotellbestilling, påmeldingsadministrasjon og oppfølgingsansvar overfor konferansestedet.
I tillegg har vi hatt ansvar for konferansebestilling og oppfølging i fht. gjennomføring av flere avdelingsdager for ca 200 personer. Disse har inkludert et faglig arrangement på dagtid og et sosialt arrangement med middag samme kveld.

"KP-KonferansePartneren har bidratt til at vi på en enkel og ressursvennlig måte har funnet frem til egnet sted og opplegg for våre arrangementer. Vi er svært godt fornøyd med den oppfølging og service vi har fått"

Stig Braathen
Statistisk Sentralbyrå

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

I februar 2007 var Norge ved daværende direktør for Vann- og avløpsetaten vertskap for styremøte i EUREAU, som er den eurpoeiske organisasjonen for vannverk og avløpstjenester. Her hadde vi ansvar for hotellbooking, påmelding, oppfølging og koordinering. Inkludert var sosialt program med guidet omvisning og "Presidents dinner". Likeså håndtering av transport i løpet at arrangementet og ledsagerprogram.

"Vi er godt fornøyd med måten KP-KonferansePartneren utførte oppdraget på. Etter arrangementet har vi bare fått positive tilbakemeldinger fra gjestene."

Finn Johansen
Direktør, Vann- og avløpsetaten

Itera Consulting Group

Vi har hatt samarbeid ved ulike typer arrangement, inkl. både sommerfest og flere ledersamlinger.
For noen av datterselskapene har vi og hatt flere arrangementer. Både ledersamlinger, seminar og kick-off.

"KP-KonferansePartneren frigjør tid for oss ved å bistå oss ved arrangementer og turer. Det er enkelt å ha en god dialog underveis og de leverer kvalitet."

Ingrid Holm Finseth
Informasjonsansvarlig, Itera Consulting Group
container separator bg

Konferansearrangør

KonferansePartneren er en konferansearrangør, en PCO (Professional Congress Organizer), som holder til i Bergen. Vi tar hånd om hotellbooking, konferansebooking, eller hele konferanseadministrasjonen, også om du holder til i Oslo, Trondheim, Stavanger eller et annet sted i Norge.

Vi har kunder innen organisasjoner, offentlig virksomhet og privat næringsliv. Se referanser og les gjerne hva noen av våre kunder sier om oss.