Konferansetjenester

Vi tar oss av all den praktiske tilretteleggingen, slik at du kan konsentrere deg om innholdet! 
Du setter kriteriene; vil du kun ha hjelp til  å finne lokaler og foreta konferansebestilling, eller ønsker du hjelp til hele administrasjonen rundt arrangementet?

Konferansebooking

Vi innhenter og presentere tilbud fra flere aktuelle arrangementssted, forhandler gode priser, påser at tidsfrister overholdes og at viktige detaljer er på plass, slik at du slipper å huske på alt selv underveis. Endring tar vi oss av og koordinerer med alle aktuelle leverandører.

Konferanseadministrasjon

Vi utarbeider gjerne et eget nettsted for ditt arrangement, med ditt firmas logo og profil om ønskelig. Vi tar hånd om hele deltakeradministrasjonen, med elektronisk påmelding og deltakerfakturering. Deltakerne får elektronisk bekreftelse på epost og dere som oppdragsgiver holdes løpende orientert underveis.

Transport og aktivitet

Reisen frem til konferansestedet trenger ikke bare være en nødvendighet. Gjør den til en inkludert del av opplegget og få et ekstra utbytte av reisetiden. Aktivitetsinnslag, fra pauseinnslag til hel dag, kan øke nytteverdien.
container_separator_bg

Konferansearrangør

KonferansePartneren er en konferansearrangør, en PCO (Professional Congress Organizer), som holder til i Bergen. Vi tar hånd om hotellbooking, konferansebooking, eller hele konferanseadministrasjonen, også om du holder til i Oslo, Trondheim, Stavanger eller et annet sted i Norge.

Vi har kunder innen organisasjoner, offentlig virksomhet og privat næringsliv. Se referanser og les gjerne hva noen av våre kunder sier om oss.